New Human Resources - brug for diskret og hurtig hjælp nu?

Core Recovery er terapeutisk  og målet er "hjem til dig selv" - enestående, fri og forbundet.
 

Hvis du er ramt af et alvorligt fysisk eller psykisk nedbrud og måske har udviklet livstruende stress, PTSD, depression, alkoholafhængighed eller andre livsknægtende vanskeligheder, har du måske også en dyb og ærlig længsel efter at skabe fred i et indre kaos og igen være fri. Måske realiteterne om personlige problemer og konflikter nu seriøst truer dit helbred, din familie, eller du risikerer at miste dit job?

Det kan virke uoverskueligt og umuligt for de allerfleste mennesker, men der er veje ud af livskrisen og ind i en forandret væren, hvor du kan være fuldt til stede, med dig selv og din familie, dine venner og med dine professionelle arbejdsrelationer.

Core Recovery Team er en professionel specialenhed i Danmark der arbejder 100 % for at aktivere menneskers dybere / dybeste bevidsthed om og ansvar for egne og andres ressourcer. Vi vil og kan støtte dig i rejsen fra nedbrud og selvdestruktion til gennembrud og livsenergi, sådan at du konfronterer og kommer igennem dine livsvanskeligheder. Vi ved at du kan få flere mange gode, meningsfulde dage, hvor du lever fuldt ud, og færre dage, hvor du ikke oplever at fungere.

Vores selvsikkerhed på klientens vegne bunder først og fremmest i, at vi selv kender rejsen  d.v.s. "nedenom og hjem" på egne kroppe og sjæle.

Når du er kommet ud på den anden side af din terapeutiske rejse, bliver dine personlige "problemer" din styrke, indsigt og modenhed. Det kan være, at dit menneskesyn og overlevelsesstrategier vil være forandret for livet. Det er den chance, du tager med denne recovery-rejse.

Core Recovery Team tilbyder eksklusivt sine kompetencer til både virksomheder, organisationer, privatpersoner og familier.
 

*******************************************************************************************
 

New Human Resources – in need of help, discreetly and quickly?

Core Recovery is therapy, and the goal is to ”come home” as a unique, free individual, who is also connected.
 

If you suffer from a serious physical or psychological break down and perhaps also have developed life treathening stress, PTSD, depression, dependency on alcohol or other life breaking difficulties you may also have a deep and honest longing to find your inner peace and become free again. Perhaps the realities of your condition and your problems threaten your health, your family or you risk loosing your job?

To most people this situation would seem confusing and impossible. But there are ways to solve the crisis, experience change and gain a more relaxed and focused sense of presence – so that you can thrive in your relations, with your family, friends and your professional relations.

Core Recovery Team is a professional special team, working 100% to activate deeper knowledge about self-responsibility and resources. We can and will support you on your journey from break down and self destruction to break through and energy in life. We’ll promote your ability to solve your problems, knowing that you can obtain many good and meaningful days where you live fully, and less days where you don’t function well.

When you have completed your therapeutic journey, your personal problems may transform into a new strength, new insight and more maturity. Your view on life and on people and your life strategies will be changed for good. This is the chance you take, embarking on this journey of recovery.

Core Recovery Team offers our competences to companies, organisations, individuals and families.